Politica de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al societății S.C. SANDYIMPEX S.R.L., așadar vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Principiile care guvernează activitatea noastră când prelucrăm date cu caracter personal:

 • Principiul legalității, echității şi transparenţei- înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.
 • Principiul limitării scopului- înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime, iar prelucrările ulterioare nu trebuie să se abată de la aceste scopuri.
 • Principiul reducerii la minimum a datelor- înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
 • Principiul menținerii datelor actualizate asigură că datele cu caracter personal sunt corecte și sunt actualizate acolo unde este necesar.
 • Principiul limitării stocării datelor înseamnă că datele trebuie păstrate doar atâta timp cât sunt necesare pentru prelucrarea asumată.
 • Principiul integrității și confidențialității înseamnă că prelucrarea datelor personale trebuie făcută în cele mai proprii condiții de siguranță, care să includă protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Compania română S.C. SAN DYIMPEX S.R.L. este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Datele companiei:

Denumire firmă: S.C. SANDYIMPEX S.R.L.
C.U.I: RO 108984
Nr. Înreg. ORC Bihor: J05/1254/1991
Site web: https://www.sandyimpex.ro/
Adresă: loc. Sântion, Șoseaua BORȘULUI nr. 67, jud. BIHOR
Telefon: 0259/45 45 40, 0259/45 45 41
E-mail: sandy@sandyimpex.ro

Care este scopul și temeiul legal pentru prelucrare?

S.C. SANDYIMPEX S.R.L. colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 • Administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul https://www.sandyimpex.ro/. Informațiile din formularul de comandă sunt necesare pentru confirmarea comenzilor, facturarea și livrarea produselor comandate.
 • Activități de post-vânzări: returnarea produselor, rambursarea contravalorii produselor, efectuarea intervenției de reparere/ înlocuiri de produse

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între S.C. SANDYIMPEX S.R.L. și dvs. (ex. livrarea produselor comandate). De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă (ex. emiterea facturii fiscale). Așadar, temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă încheierea unui contract.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

Pentru realizarea încheierii contractului (emiterea facturii, livrarea și plata produselor) colectăm următoarele date personale: nume, prenume, adesa (țara, oraș, județ, cod poștal), nr. de telefon, adresa de e-mail.

Aceste date cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Unde vă stocăm și cât timp păstrăm datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în serverele pe teritoriul României, dar pot fi transferate și prelucrate într-o țară din Spațiul Economic European/ SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

S.C. SANDYIMPEX S.R.L. prelucrează datele personale până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, până la realizarea scopului pentru care a fost încheiat contractul și păstrează pentru un termen stabilit de lege, sau până când nu solicitați ștergerea acestora, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele?

Datele dumneavoastră pot fi transmise și prelucrate doar în cadrul companiei noastre. Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing.

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari (pentru realizarea livrării și verificarea plății):

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal?

Compania noastră asigură securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Datele sunt stocate pe servere securizate asigurând redundanța datelor.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

 • Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.
 • Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori societatea noastră vă prelucrează datele cu caracter personal aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.
 • Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă doriți să faceți o modificare, va trebui să ne contactați telefonic sau la adresa de mail sandy@sandyimpex.ro.
 • Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim
 • Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca S.C. SANDYIMPEX S.R.L. să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul de a depune plângere: În cazul în care veți considera că nu am reușit să vă soluționăm toate cererile sau dacă nu sunteți mulțumiți de răspunsurile noastre, puteți depune o petiție la instituțiile competente.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București,
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: 
anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.